Powrót do strony głównej
Księga skarg
Strona aktualnie jest w budowie.

Wszystkie skargi należy zgłaszać osobiście w tutejszym lokalu po uprzednim telefonicznym ustaleniu jego terminu. Skarga musi być poparta dowodami materialnymi oraz potwierdzonymi notarialnie zeznaniami świadków. Zgodnie z art. 36 par. 3 ust. 2 pkt 4 lit. c Ustawy o Konsumpcji (Dz.U.2003 nr 133 poz. 886 z dn. 04.05.2003r., z późn.zm.), w związku z par. 15 ust. 4 pkt 2 k.p.a. (Dz.U.2004 nr 121 poz. 17 z dnia 07.08.2004, z późn.zm.) oraz rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2021 dotyczącą korzyści jakie płyną z gastronomii tradycyjnej (2016/2008(INI)) niedopełnienie tych formalności będzie skutkować odrzuceniem skargi.